Alginate SOSA 750g

Geléar sig i kontakt med vätskor innehållande kalcium. Ju längre kontakt desto styvare gelé.

Falsk kaviar, sfärer av vätska. Aktivt ämne: Röd alg. Dosering 5 g/kg. Löslig i kallt tillstånd. OBS! Alginate får ej sköljas ner i vasken, orsakar omedelbart stopp! Vegansk.